Vitajte v CVKS!
   
Poskytované činnosti a služby:

správa počítačovej siete
správa serverov na platforme MS Windows, Free BSD a Linux

poskytovanie podpory používateľom PC
inštalácia softvéru podľa požiadaviek používateľov
zabezpečovanie prezentačnej techniky na výučbu
správa počítačových učební
správa systému kontroly vstupu (SKV)
  
Cloud Computing

VPN pripojenie do fakultnej siete (pre RDP)

Objednávanie prezentačnej techniky (návod)

Prevádzkové poriadky a návody

Postup pri riešení problémov a požiadavky

Certifikát FIIT