-1.57
-1.58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50
Pondelok          M. Farkaš M. Farkaš     M. Kováčová M. Kováčová M. Winczer        
  J. Petrík J. Petrík J. Poljovka J. Poljovka M. Winczer  
  T. Kováčik  
Utorok             A. Marsenič A. Marsenič                                
   
        M. Unger                     M. Daňko M. Daňko        
Streda   D. Krajčovič D. Krajčovič M. Kováčová M. Kováčová  
  J. Poljovka J. Poljovka  
    J. Kalická G. Grmanová     R. Královič        
Štvrtok     M. Ždímalová M. Ždímalová M. Ždímalová     K. Jelemenská                    
  Š. Gyürki Š. Gyürki Š. Gyürki  
                                                           
Piatok                                                            
   
                                                           
-1.57a -1.57b -1.58 rezervácia učebne Posledná aktualizácia: 19.02.2020