Mesiac: január 2021
Stredisko: CVKS - Sekcia výpočtovej techniky a podpory používateľov
január 2021
Priezvisko, meno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Brath Peter       W W   W W     W W  H  H  H     W W W W W     W W W W W    
Gozora Dominik       D D   D D     W W W W W      H  H  H  H  H      H  H  H  H  H    
Grell Peter       D D   D D      H  H W W W      H  H  H  H  H      H  H  H  H  H    
Legenda:   H - Home Office
                  W - práca na pracovisku
                   D - dovolenka Posledná úprava: 11.01.2021
                   L - návšteva lekára
  - sobota, nedeľa, sviatok