Pravidlá pre používanie počítačovej siete
 
Všetci pracovníci / študenti a navštevníci FIIT sú povinní dodržiavať nasledujúce pravidlá:
  
 
Prevádzková bezpečnostná smernica IS STU v Bratislave
 
Pravidlá prevádzky siete STUNET 
 
Všeobecné pravidlá používania siete SANET
 
 
Ing. Roman Stovíček, PhD.
Sekcia výpočtovej techniky a podpory používateľov CVKS