Lab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50
Pondelok                              P. Hlaváč P. Hlaváč                
   
   
  V. Kunštár V. Kunštár  
  P. Lacko O. Kaššák O. Kaššák  
            M. Mocko M. Mocko                                
Utorok                                                            
  T. Jarábek  
  I. Smetanová I. Smetanová  
  P. Pištek  
  M. Pikuliak M. Pikuliak  
                M. Unger     M. Kompan M. Kompan                
Streda   B. Pecher B. Pecher  
   
  J. Zelenka J. Zelenka  
  V. Šulák V. Šulák  
  T. Boros T. Boros  
            M. Unger D. Ballová M. Tibenský M. Tibenský M. Tibenský        
Štvrtok                                                            
  O. Stašová M. Bachratý M. Bachratý L. Hudec M. Kompánek  
  V. Janiš V. Janiš M. Jakab L. Hudec  
  E. Štefancová E. Štefancová S. Pecár S. Pecár  
  P. Lacko P. Lacko P. Lacko P. Lacko  
        M. Unger         M. Jakab            
Piatok                                                            
   
   
   
   
                                                           
1.26  (LDB) 1.28 (LIS) 1.29 (LWT) 1.30a (LSS1) 1.30b (LSS2) -2.01a (U20dole)
rezervácia učebne Posledná aktualizácia: 19.02.2020