Úlohy - CVKS - FIIT Dôležité informácie:

- mapovanie sieťových diskov:
Evidencia HW - starý systém O: - \\dcs.fiit.stuba.sk\homes
nový systém - vo vývoji P: - \\dcs.fiit.stuba.sk\users

Q: - \\dcs.fiit.stuba.sk\fiit
Učebne v správe CVKS: - Centrálna počítačová učebňa- schéma a vybavenie
- PU1 - schéma a vybavenie
PU2 - schéma a vybavenie
- Jobsosovo softvérové štúdio - schéma a vybavenie
 
Objednávanie obedov cez web - FEI - nastavenie mailového klienta:
Aktuálne jedálne lístky - UK
incoming mail server webmail.stuba.sk (SSL)
outgoing mail server mail.stuba.sk (SSL)