CPU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50
Pondelok                  P. Pištek P. Pištek        
  M. Konôpka M. Konôpka  
  J. Hudec J. Hudec  
  M. Kloska M. Kloska  
  J. Tvarožek M. Konôpka I. Stupavský I. Stupavský  
                       
Utorok                 J. Veselý             J. Lang J. Lang        
  W. Sulaiman Khal W. Sulaiman Khal  
  M. Kováčik M. Kováčik  
  A. Vítek A. Vítek  
  D. Urbán D. Urbán  
                                           
Streda                     M. Pomffyová M. Pomffyová J. Lang A. Valach        
  M. Lóderer M. Lóderer P. Križan W. Sulaiman Khal  
  P. Vrablecová P. Vrablecová  
  D. Macko D. Macko  
  M. Potočný M. Potočný M. Potočný M. Potočný J. Jakubík  
                                              J. Jakubík        
Štvrtok   A. Považanová A. Považanová B. Končírová B. Končírová  
  B. Končírová M Kislan M Kislan  
  Š. Grivalský Š. Grivalský M. Kislan V. Kuštár V. Kuštár  
  K. Jelemenská  
  M. Potočný M. Potočný M. Potočný D. Sitárová A. Kňaze J. Jakubík  
                  J. Jakubík        
Piatok     F. Kudlačák F. Kudlačák                                        
   
   
   
   
                                                           
CPU/a CPU/b CPU/c CPU/d CPU/e
CPU/f rezervácia učebne Posledná aktualizácia: 19.02.2020